Phòng

Tất cả các phòng nghỉ đều có bồn tắm ngoài trời "Onsen" với tầm nhìn tuyệt vời ra núi hoặc thung lũng rừng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng email (info@ten-yu.com) hoặc điện thoại (+81 460 82 5111) nếu không có sẵn phòng cho khách trên trang web.