Phòng

Tất cả các phòng nghỉ đều có phòng tắm "Onsen" ngoài trời với tầm nhìn tuyệt đẹp ra núi hoặc thung lũng rừng.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email (info@ten-yu.com) hoặc gọi điện thoại (+81 465 20 0260) khi không có phòng trống trên trang web.